Current group members at Allen

 
Hanchuan Peng photo            
Hanchuan Peng
PI
           
Zhi Zhou photo   Yang Yu photo   Hsien-Chi Kuo photo    
Zhi Zhou
(Scientist)
  Yang Yu
(Scientist)
  Hsien-Chi Kuo
(Scientist)
 

 
Jade Li photo   Valentina Staneva photo      
Jade Li
(Student)
  Valentina Staneva
(Visiting Scientist)

 

 

 

Group alumni

 
Corianna Jacoby

  Brian Long

  Randall Suvanto

  Zhiwei Ma

 
Xiaoxiao Liu

  Alessandro Bria

  Yimin Wang

  Hanbo Chen

 
Xindi Ai

  Neil Jain

  Xiang Li

  Jianlong Zhou

 
Jinzhu Yang

  Yang Yu

  Hang Xiao

  Lei Qu

 
Zongcai Ruan

  Yinan Wan

  Yan Zhuang

  Benny Lam

 
Chris Morkunans

  Margaret Jefferies